Your title

Letní hudební tábory

Pro doplnění vzdělávacího programu Hudební stavebnice - Building Blocks of Music® - pořádáme
v roce 2011 letní příměstské i pobytové tábory s tématem: Hudba - kde se vzala?

Na programu je výroba bubínku, flétničky, jednoduchého strunného nástroje, primitivního smyčce, tvoření tónů - hraní na vyrobené i jiné nástroje, poslouchání hudby (živé i reprodukované), povídání a úvahy o tom, jak naši dávní předci asi mohli první hudební nástroje vyrábět a tím
pokládat základy dnešnímu hudebnímu dění. Dále jsou připraveny také výpravy do přírody a další
letní aktivity.

Tábory jsou určeny i pro děti bez hudebního vzdělání (hra na hudební nástroj není podmínkou účasti). Akce je vhodná pro děti od devíti let.

Trutnov – příměstský

Lázně Bělohrad – příměstský

Miletín – pobytový

letáky

TK 2011