MusicAgency

Hudební stavebnice – Building Blocks of Music®


Originální propracovaná metoda jak každého od 6ti let věku naučit psát a číst hudební zápis, zahrát a doprovodit píseň, vytvořit vlastní hudební dílka.

Zpracovává a aplikuje zásady obsažené v díle Jana Ámose Komenského pro vyučování hudby.

Kolektivní vyučování u klávesového nástroje (klavír, elektrické klávesy).

Rozšiřujeme koncepci o výuku hry na housle – v předškolních lekcích Cvrček muzikant.

Hudba je sdělovacím prostředkem, vypovídá o naší kultuře, o tom jak se cítíme,
jak se nám žije, jak jsme propojeni s našimi kořeny. Proto je možné výuku hudby porovnat
s výukou druhého jazyka. Tak jako se většina z nás naučila mateřský jazyk a více či méně zdařile se učíme cizí řeči, tak se můžeme naučit i rozumět hudbě a sami ji provozovat v míře, která je pro nás příjemná.
Když se učíte druhý jazyk, je důležité rozumět jednotlivým slovíčkům i gramatice (těžko byste
se naučili cizí řeč na základě memorování básní v novém jazyce aniž byste rozuměli o čem
ty básně jsou a jen byste dbali na správnou výslovnost a artikulaci).
Je také dobré podívat se do země, kde se danou řečí mluví – kvůli správné intonaci a výslovnosti. Podobně v hudbě je dobré nejprve se učit rozumět vnitřním vztahům mezi jednotlivými tóny
nebo souzvuky, rozumět tomu, co vlastně mám zahrát a pak nechat vlastní cit pro to s jakým výrazem to mám zahrát.
Je také dobré poslouchat hudbu, která se vám opravdu líbí a vnímat ji nejen jako kulisu každodenního shonu, ale někdy nechat prostor pro vlastní představivost – ponořit se do vnějšího ticha a nechat „hrát vlastní vnitřní zdroj“.
Interpretační výkony studentů jsou v našem programu vedlejším účinkem, výsledkem míry vnitřního pochopení daných souvislostí a zvládnutím základních návyků pro hru na daný nástroj.

Další, podrobnější informace


Mám zájem stát se studentem/přihlásit své dítě

Mám zájem stát se lektorem

 

TK 2011