Projekty

Musica Lucis Praga

V létě 2003 se sešlo pět přátel, hudebníků, aby si zahráli pro své potěšení. Z náhodného vystoupení se časem vyvinula pravidelná spolupráce a vznikl tak smyčcový komorní soubor. Ten působil nejdříve pod jinými jmény (Pellant Collegium, pako jako Conca Collegium), aby se od konce roku 2013 představil pod jménem Musica Lucis Praga, které vyjadřuje jeho charakter. Hlavní ideou souboru je, aby při svých vystepoupeních i jejich přípravě hudba těšila samotné hudebníky, protože jedině tak může opravdu těšit i jejich posluchače. Členy souboru jsou výrazné osobnosti, jak umělecky, tak lidsky vyzrálé, s nevšední uměleckou minulostí a osobním vývojem. V současnosti jsou zároveň členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu nebo České filharmonie. Přestože členové Musica Lucis Praga působili a působí i v dalších komorních souborech, nacházejí v tomto svém souboru další kvalitu a přístup k hudbě, který je podmíněn právě jejich širší uměleckou i životní zkušeností. Spoluprací vyhraněných uměleckých osobností, členů souboru, vznikají výrazné interpretace hudebních děl, kultivované i dramatické, stylové a přitom sdělné pro posluchače. Musica Lucis Praga má ve svém repertoáru převážně barokní skladby, ale vznikly i skladby napsané přímo pro toto společenství. Soubor je také partnerem význačných českých sólistů. Srdeční záležitostí je zejména spolupráce s Václavem Hudečkem, houslistu světového formátu. Spolupracuje s flétnisty Jiřím Stivínem a Markétou Stivínovou, houslisty Jaroslavem Svěceným, Josefem Špačkem či trumpetistou Miroslavem Kejmarem.

www.musicalucis.cz

Chorea Bohemica

Koncerty obsahují vedle vánočních obchůzek a koled celkem čtrnáct legend, které byly vytvořeny postupně a při představeních jsou různě obměňovány. Ve vzácné syntéze tradiční hudby, zpěvu, tance, lidového divadla a výtvarného cítění jakoby vdechla Chorea Bohemica život naivním figurkám českých betlémů, malůvkám na skle, rytinám starých nebeklíčů i světské radosti ze života. V českém vánočním repertoáru, jak jej prezentuje tento soubor, koluje nepřetržitá sounáležitost umělé a lidové hudby, vane z něj kouzlo barokních kancionálů, kantorských pastorel i pastýřského vytrubování. Všechno jakoby se slévalo do jediného tvaru
pravého, nefalšovaného světa poezie. Chorea Bohemica tak tlumočí soudobými výrazovýmiprostředky nepomíjivý půvab vánoc současnému divákovi.

www.choreabohemica.cz

Svatopluk & Sváťa Karásek

Písničkář a evangelický duchovní Svatopluk Karásek, který obvykle vystupuje a zpívá své písně za doprovodu kytary, se tentokrát obklopil mladými hudebníky ve formaci Svatopluk. Revitalizované Karáskovy písně nyní uslyšíte v bigbítovém hávu.

Karásek se od roku 1973 angažoval v undergroundové hudbě a v dobách normalizace účinko
val na festivalech druhé kultury. Dostal se do hledáčku StB a byl veden jako nepřátelská osoba. V roce 1976 byl v procesu s hudebníky skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 odsouzen n
a osm měsíců do vězení. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a počátkem roku 1980 byl v akci Asanace donucen emigrovat. Po roce 1989 se vrátil zpět do vlasti.

Facebook Svatopluk & Sváťa Karásek

 

Augenblick

Písně v hebrejštině jsou vždy biblickými texty. Jde o nápěvy předně z prostředí chasidského či tradiční židovské zbožnosti. Naděje, kterou v nich nacházíme, je, zdá se nám, hlubší podstaty, než jakou se běžně živíme.

Pár písní v jidiš, které si dovolujeme zpívat, jsou původu podobného.

Více než o naše vystoupení nám jde o setkání s posluchačem a nadto o odkázání k Věčnému. Setkání s Ním necháváme na jeho milosti, a dojde-li k němu, pak jsme vděčni.

S tím souvisí i náš název – Augenblick – Okamžik. Vše podstatné, ba právě to nejpodstatnější se děje v okamžiku, který dává smysl běhu věcí. Tím nejpodstatnějším okamžikem je právě setkání s Hospodinem. Náš název i naše muzicírování jsou odtud prosbou.

Facebook Augenblick