Projekty

MLP – komorní orchestr

V létě 2003 se sešlo pět přátel, hudebníků, aby si zahráli pro své potěšení. Z náhodného vystoupení se časem vyvinula pravidelná spolupráce a vznikl tak smyčcový komorní soubor. Ten působil nejdříve pod jinými jmény (Pellant Collegium, pak jako Conca Collegium, Musica Lucis Praga) nyní zkráceně MLP – komorní orchestr, který vyjadřuje jeho charakter. Hlavní ideou souboru je, aby při svých vystoupeních i jejich přípravě hudba těšila samotné hudebníky, protože jedině tak může opravdu těšit i jejich posluchače. Členy souboru jsou výrazné osobnosti, jak umělecky, tak lidsky vyzrálé, s nevšední uměleckou minulostí a osobním vývojem. V současnosti jsou zároveň členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu nebo České filharmonie. Přestože členové MLP působili a působí i v dalších komorních souborech, nacházejí v tomto svém souboru další kvalitu a přístup k hudbě, který je podmíněn právě jejich širší uměleckou i životní zkušeností. Spoluprací vyhraněných uměleckých osobností, členů souboru, vznikají výrazné interpretace hudebních děl, kultivované i dramatické, stylové a přitom sdělné pro posluchače. MLP má ve svém repertoáru převážně barokní skladby, ale vznikly i skladby napsané přímo pro toto společenství. Soubor je také partnerem význačných českých sólistů. Srdeční záležitostí je zejména spolupráce s Václavem Hudečkem, houslistu světového formátu. Spolupracuje s flétnisty Jiřím Stivínem a Markétou Stivínovou, houslisty Jaroslavem Svěceným, Josefem Špačkem či trumpetistou Miroslavem Kejmarem, nebo s Felixem Slováčkem Jr.

www.mlp-komorni-orchestr.cz

Chorea Bohemica

Koncerty obsahují vedle vánočních obchůzek a koled celkem čtrnáct legend, které byly vytvořeny postupně a při představeních jsou různě obměňovány. Ve vzácné syntéze tradiční hudby, zpěvu, tance, lidového divadla a výtvarného cítění jakoby vdechla Chorea Bohemica život naivním figurkám českých betlémů, malůvkám na skle, rytinám starých nebeklíčů i světské radosti ze života. V českém vánočním repertoáru, jak jej prezentuje tento soubor, koluje nepřetržitá sounáležitost umělé a lidové hudby, vane z něj kouzlo barokních kancionálů, kantorských pastorel i pastýřského vytrubování. Všechno jakoby se slévalo do jediného tvaru
pravého, nefalšovaného světa poezie. Chorea Bohemica tak tlumočí soudobými výrazovýmiprostředky nepomíjivý půvab vánoc současnému divákovi.

www.choreabohemica.cz

Svatopluk & Sváťa Karásek

Písničkář a evangelický duchovní Svatopluk Karásek, který obvykle vystupuje a zpívá své písně za doprovodu kytary, se tentokrát obklopil mladými hudebníky ve formaci Svatopluk. Revitalizované Karáskovy písně nyní uslyšíte v bigbítovém hávu.

Karásek se od roku 1973 angažoval v undergroundové hudbě a v dobách normalizace účinko
val na festivalech druhé kultury. Dostal se do hledáčku StB a byl veden jako nepřátelská osoba. V roce 1976 byl v procesu s hudebníky skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 odsouzen n
a osm měsíců do vězení. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a počátkem roku 1980 byl v akci Asanace donucen emigrovat. Po roce 1989 se vrátil zpět do vlasti.

Facebook Svatopluk & Sváťa Karásek

 

Augenblick

Písně v hebrejštině jsou vždy biblickými texty. Jde o nápěvy předně z prostředí chasidského či tradiční židovské zbožnosti. Naděje, kterou v nich nacházíme, je, zdá se nám, hlubší podstaty, než jakou se běžně živíme.

Pár písní v jidiš, které si dovolujeme zpívat, jsou původu podobného.

Více než o naše vystoupení nám jde o setkání s posluchačem a nadto o odkázání k Věčnému. Setkání s Ním necháváme na jeho milosti, a dojde-li k němu, pak jsme vděčni.

S tím souvisí i náš název – Augenblick – Okamžik. Vše podstatné, ba právě to nejpodstatnější se děje v okamžiku, který dává smysl běhu věcí. Tím nejpodstatnějším okamžikem je právě setkání s Hospodinem. Náš název i naše muzicírování jsou odtud prosbou.

Facebook Augenblick